Koorklassen voor kinderen

Muziek maakt slim en zingen is gezond. Wetenschappelijke studies bewijzen het keer op keer. Maar boven alles is zingen gewoon leuk! En vooral als je het samen doet. Samen liederen instuderen en een prachtig concert geven, zorgen dat het publiek heel hard voor je klapt! Muziek en ervaringen die je levenslang niet meer vergeet.

Koorschool Delft geeft kinderen klassiek zangonderwijs. Wat betekent dat?

 • Uitgangspunt is een natuurlijk stemgebruik, waarbij het kind de eigen stem volledig leert kennen en benutten op basis van de klassieke stemtechniek. (We werken dus niet met microfoons, maar ook voor zangstijlen die dat wel doen, is een klassieke scholing een prima basis.)
 • Het repertoire is afkomstig uit alle soorten ‘klassieke muziek’, van de middeleeuwen tot nu, en uit volksmuziek uit de hele wereld.
 • De kinderen zingen niet alleen a capella, maar soms ook met begeleiding van een instrument of orkestje.
 • Er wordt gezongen in allerlei talen, ook door de jongste kinderen.
 • Na de kleuterleeftijd wordt al snel een begin gemaakt met noten lezen, muziektheorie en solfège (van blad zingen). Daar hoort wat huiswerk bij.
 • Elke koorklas leert ook liederen te presenteren voor publiek en werkt daarom een paar keer per jaar mee aan een presentatieconcert.

Er zijn 4 kinderkoorklassen, met elk een muziekterm als naam: Prime, Terts, Kwint, en Octaaf. De leslocaties zijn in Delft en in Den Hoorn.

Lees hieronder meer over elke koorklas.

Kleuterzangklas Prime

 • Voor kinderen in groep 1 en 2.
 • Door zang- en ritmespelletjes leren ze hun stem goed en gezond gebruiken.
 • Muzikaal gehoor en concentratie worden spelenderwijs getraind.
 • De liedjes stimuleren ook de spraak-en taalontwikkeling.
 • Maximaal 15 kinderen.
 • Wekelijkse repetitie: in Delft op maandag van 15:45 tot 16:30. In Den Hoorn op maandag 15:30-16:15.
 • Cursusgeld per jaar (38 lessen): € 240.

Terts, Kwint en Octaaf

Voor kinderen in groep 3 en 4 is er de Tertsklas; voor kinderen vanaf groep 5 is er de Kwintklas. In een kennismakingsgesprek bekijken we welke klas het best bij het kind past. De Octaafklas is voor kinderen van 13 t/m 18 jaar.

Terts

 • Voor kinderen in groep 3 en 4.
 • Veel aandacht voor stemvorming en zangspel.
 • We maken een begin met noten lezen.
 • Maximaal 16 kinderen.
 • Wekelijkse repetitie: in Delft op dinsdag van 17:00 tot 18:00 (60 minuten). In Den Hoorn op maandag van 16:15 tot 17:15.
 • Cursusgeld per jaar (38 lessen): € 320.

Kwint

 • Voor kinderen in groep 5 t/m 8.
 • Huiswerk om thuis te oefenen.
 • We gebruiken Nachtegaal (solfège en muziektheorie), geschreven door Caro Kindt.
 • Maximaal 18 kinderen.
 • Wekelijkse repetitie met hele Kwintklas: in Delft op maandag van 17:00 tot 18:00 (60 minuten). Den Hoorn: maandagmiddag 17:15-18:15.
 • Wekelijkse zangles en solfège in groep van 6 kinderen (in Delft donderdag- of vrijdagmiddag; indeling Den Hoorn maandagmiddag in overleg).
 • Cursusgeld per jaar (76 lessen; koormap en Nachtegaal deel 1 inbegrepen): € 480. De volgende 3 delen van 'Nachtegaal' kosten € 21 per deel.

Octaaf

De Octaafklas is voor enthousiaste zangers vanaf 13 jaar die een aantal koorklassen hebben doorlopen. Instromers van buiten Koorschool Delft zijn welkom als hun kennis en vaardigheden op hetzelfde niveau liggen. Dit wordt getest tijdens een kennismakingsgesprek. Een Octaafklasleerling heeft wekelijks een koorrepetitie en daarnaast een zang- en solfègeles.

 • Voor enthousiaste zangers vanaf de brugklas tot 18 jaar.
 • Huiswerk om thuis te oefenen.
 • We gebruiken Nachtegaal (solfège en muziektheorie), geschreven door Caro Kindt.
 • Maximaal 18 kinderen.
 • Wekelijks koorrepetitie met de Octaafklas: in Delft op maandag van 18:20 tot 19:20. In Den Hoorn: maandagmiddag, tijd nader bekend te maken.
 • Wekelijks zangles en solfège in groep van 6 kinderen (60 minuten, in Delft donderdag- of vrijdagmiddag; Den Hoorn: maandagmiddag tijd nader bekend te maken.
 • De Octaafklas is ook toegankelijk voor instromers die geen eerdere koorklassen hebben doorlopen, maar met hen worden aparte lesafspraken gemaakt voor zangles met solfège en muziektheorie.
 • Cursusgeld per jaar (76 lessen; koormap en Nachtegaal deel 1 inbegrepen): € 480. De volgende 3 delen van 'Nachtegaal' kosten € 21 per deel.

Kennismaking

Ieder kind is welkom bij de Koorschool Delft. Er is geen auditie, wel een kennismakingsgesprek. Daarbij leggen we kind en ouder(s) precies uit hoe het allemaal werkt bij de Koorschool. En we bepalen welke koorklas het juiste startniveau biedt. Kinderen kunnen voor € 10 twee proeflessen volgen om te kijken of ze het leuk vinden.

Aanmelden (door ouders) voor een persoonlijke kennismaking kan hier.